Lớp 6
20điểm
2 năm trước
Vũ Thế

Không thực hiện tính toán, hãy giải thích vì sao kết quả các phép tính là sai:
\(
\begin{array}{l}
a){\rm{ }}121 + 222 + 323 + 984 + 999 = 2{\rm{ }}648\\
b){\rm{ }}121 + 222 + 323 + 984 + 999 = 5{\rm{ }}649.
\end{array}\)
Mình biết là mình đang yêu cầu lớn, nhưng có Bạn nào đó có thể nhận lời cứu nguy giúp mình trả lời câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải thích vì sao kết quả các phép tính trên là sai, ta nhận thấy rằng trong phép cộng, kết quả chỉ đúng khi ta cộng từng số ở hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm,... theo thứ tự.

- Trong phép tính a), ta thực hiện tính từ phải sang trái và không theo thứ tự từ hàng đơn vị lên hàng chục, hàng trăm. Vì vậy, kết quả là sai.

- Trong phép tính b), ta thực hiện tính từ phải sang trái nhưng đúng thứ tự từ hàng đơn vị lên hàng chục, hàng trăm. Điều này đúng nên kết quả là đúng.

Vậy kết quả của phép tính a) là sai vì không theo thứ tự, kết quả của phép tính b) là đúng vì theo đúng thứ tự.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Câu b) là sai vì kết quả tính toán không đúng. Tổng của các số 121, 222, 323, 984 và 999 được tính là 2,648.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu b) là sai vì kết quả tính toán không đúng. Tổng của các số 121, 222, 323, 984 và 999 không phải là 5,649.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu a) là sai vì kết quả tính toán không đúng. Tổng của các số 121, 222, 323, 984 và 999 được tính là 2,649.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Câu a) là sai vì kết quả tính toán không đúng. Tổng của các số 121, 222, 323, 984 và 999 không phải là 2,648.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46473 sec| 2248.625 kb