Lớp 6
60điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Vũ Quang Tú

khính hiển vi điện tử phóng to lên bao nhiêu
A.5 000 - 8 000 lần.
B.40 - 3 000 lần.
C.10 000 - 40 000 lần.
D.100 - 500 lần.
Chào các pro, hiện mình đang cần support nhanh chóng để giải đáp câu hỏi này. Ai có thể chia sẻ kiến thức của mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Để giải câu hỏi này, ta cần biết bước phóng đại của khính hiển vi điện tử.

Câu trả lời:
- Khính hiển vi điện tử phóng to lên khoảng từ 5 000 đến 8 000 lần.
- Đáp án A: 5 000 - 8 000 lần.
- Đáp án B: 40 - 3 000 lần.
- Đáp án C: 10 000 - 40 000 lần.
- Đáp án D: 100 - 500 lần.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48176 sec| 2252.109 kb