Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Vương

Khi nhân một số tự nhiên với 36, do nhầm lẫn nên 1 hs đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau và kếtquar là1935. Số tự nhiên đó là ...... Giúp mik với ạ
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, mình còn khá mới mẻ, tấm chiếu mới và cần sự giúp đỡ. Có ai đó có thể giải đáp giúp mình về câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể làm như sau:

Phương pháp giải 1:
Ta biểu diễn số tự nhiên bằng một chữ số thay vì viết số ấy. Gọi chữ số đó là x.
Khi nhân số x với 36, ta được số ứng với các hàng hàng đơn, hàng chục, hàng trăm lần số chục 3, số đơn vị 6.
Theo câu đề bài, ta biết kết quả là 1935.
Ta có phương trình: 100x + 10x + x = 1935.
Simplifying the equation, we get the equation: 111x = 1935.
Solving the equation, we find that x = 17.
Vậy số tự nhiên đó là 17.

Phương pháp giải 2:
Ta có công thức: a x b x c = (a x c) x b.
Theo thông tin trong đề bài, ta có: a x 36 = 1935, với a là số tự nhiên cần tìm.
Ta giải phương trình, ta được: a = 1935 ÷ 36 = 53.75.
Vậy số tự nhiên đó là 53 (vì a là số tự nhiên).

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: số tự nhiên đó là 17 hoặc 53.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Ta xét thành phần của kết quả 1935, ta thấy nếu số tự nhiên nhân với 36 thì chữ số hàng đơn vị của số nhân sẽ là 5. Do đó, số tự nhiên đó là 54.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khi nhân một số tự nhiên với 36, thì kết quả là 1935. Số tự nhiên đó là 54.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Điều kiện đặt ra là tìm số tự nhiên khi nhân với 36 có kết quả là 1935. Ta cần giải phương trình: 36x = 1935. Kết quả là x = 53.75. Tuy nhiên, x là số tự nhiên nên kết quả là 54.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số tự nhiên mà học sinh đã nhân với 36 là 54

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47802 sec| 2257.203 kb