Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Đạt

Khi nào dùng less, khi nào dùng fewer vậy Bạn nào đúng mình tick cho Thank you very much

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.37902 sec| 2048.188 kb