Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Giang

Khi đánh số trang của một cuốn sách người ta thấy trung bình cộng mỗi trang phải dùng 3 chữ số.Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cứu em với!!!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.25639 sec| 2064.344 kb