Lớp 9
40điểm
3 năm trước
Vũ Hà Thanh

Khi bàn về Văn hóa Việt có ý kiến cho rằng: \" Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách Lịch Sử chứ không thể hiện trong cách hành xử đời thường\". Em có suy nghĩ như thế nào về ý kiến trên ?
Xin chào, mình cần sự trợ giúp của các Bạn! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không, có thể hướng dẫn mình một chút?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Đọc và hiểu câu hỏi: Đầu tiên, bạn cần đọc và hiểu câu hỏi một cách kỹ lưỡng để xác định yêu cầu của câu hỏi.

2. Tìm hiểu về nội dung: Bạn cần tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, sự tiến bộ của nó qua các giai đoạn lịch sử và hiểu ý kiến được trình bày trong câu hỏi.

3. Xem xét ý kiến trên từ nhiều khía cạnh: Xem xét ý kiến từ một góc độ tích cực và góc độ tiêu cực. Cân nhắc những lợi và hạn chế của việc chỉ hiện diện văn hiến của Việt Nam trong sách lịch sử và hành xử đời thường.

4. Xây*** luận điểm: Dựa trên sự xem xét, hãy tạo ra luận điểm của bạn với sự lý giải và ví dụ cụ thể.

5. Tổ chức ý và viết câu trả lời: Lập kế hoạch viết theo một cấu trúc hợp lý, dựa trên các điểm chính và lập luận của bạn. Viết câu trả lời bằng cách sắp xếp các ý, câu và đoạn văn một cách rõ ràng và logic.

Câu trả lời mẫu:

Ý kiến trên trong câu hỏi trái ngược hai mặt của văn hóa Việt Nam. Tuy có 4000 năm văn hiến, tuy nhiên không chỉ trong sách lịch sử mà còn trong cách hành xử đời thường cũng phản ánh sự văn minh, tài năng và phẩm chất của dân tộc. Văn hiến của Việt Nam không chỉ là sự phát triển văn bản mà còn bao gồm những tư tưởng, triết lý và giá trị đạo đức mà người Việt đã tích luỹ và thể hiện qua tác phẩm văn học, nghệ thuật, kiến trúc và các bản mỹ thuật.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng văn hiến không phải lúc nào cũng phản ánh sự thực tế của đời sống hàng ngày. Một số giá trị văn minh và tinh thần trong văn hiến có thể không được áp dụng trong cuộc sống hiện đại. Hơn nữa, trong quá trình lịch sử, nhiều yếu tố bên ngoài đã tác động đến văn hóa và cách hành xử của người Việt, làm mất đi một phần bản sắc văn hóa gốc.

Vì vậy, để tự hào về văn hiến của Việt Nam, chúng ta cần cải thiện và duy trì những giá trị văn hóa trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, phải tìm hiểu và lưu giữ những tinh hoa dân tộc, từ đó gắn kết và phát triển cộng đồng văn minh ngày nay.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Văn hóa không chỉ được thể hiện qua những di sản vật chất và lịch sử mà còn qua những giá trị, quy tắc và truyền thống được thể hiện trong hành động đời thường. Đó chính là thực tế sống của văn hóa Việt. Vì vậy, để có một văn hóa Việt phát triển và tồn tại, chúng ta cần gìn giữ và áp dụng những giá trị đó vào cuộc sống hàng ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu và đồng cảm với quan điểm rằng chỉ có số liệu lịch sử không đủ để thể hiện giá trị của văn hóa Việt. Văn hiến đã phản ánh những tư tưởng, phẩm chất và cách hành xử của con người trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, chúng ta cần xem xét và đánh giá văn hóa Việt qua cả những hành động và tư duy của người dân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tôi đồng ý với ý kiến nêu ra rằng Việt Nam có 4000 năm văn hiến là đáng tự hào. Đây là một thành tựu lịch sử của dân tộc ta, đánh dấu những giai đoạn phát triển văn hóa và nền văn minh của Việt Nam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Tôi không đồng ý với ý kiến trên vì văn hiến là một phần quan trọng của văn hóa một quốc gia. Việc gìn giữ, khám phá và truyền lại di sản văn hóa qua các tài liệu, sách vở cũng là cách để công nhận và tự hào về quá khứ văn hiến của dân tộc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48826 sec| 2264.664 kb