Lớp 8
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Khi bạn nhân một đa thức với một hằng số, bạn nhân từng số hạng riêng biệt.
6⋅ (2x + 1) =?
Xin chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta thực hiện phép nhân đa thức với hằng số bằng cách nhân từng hạng tử riêng biệt với hằng số đó.

Với đa thức 6⋅(2x + 1), ta nhân số hạng riêng biệt như sau:
6⋅2x = 12x
6⋅1 = 6

Tổng kết quả của phép nhân, ta được:
6⋅(2x + 1) = 12x + 6

Đáp số: 12x + 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Nhân từng số hạng riêng biệt: 6 * 2x = 12x và 6 * 1 = 6. Vậy 6 * (2x + 1) = 12x + 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48668 sec| 2252.281 kb