Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Vương

Khăn bàn hình tam giác có tổng đáy và chiều cao là 18,6dm.Chiều cao kém cạnh đáy là 30cm.Tính diện tích khăn trải bàn
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng các công thức liên quan đến tam giác và hình thang.

Gọi chiều cao tam giác là h (dm), đáy tam giác là d (dm) và chiều cao kém cạnh đáy là c (cm).
Ta có các phương trình sau:
d + 2c = 18,6 (1)
h = 30 (2)

Vì chiều cao kém cạnh đáy là c (cm), nên ta cần đổi đơn vị từ cm sang*** bằng cách chia cho 10.
Áp dụng công thức diện tích tam giác: S = 1/2 * d * h, ta có:
S = 1/2 * (d + 2c) * h
S = 1/2 * (18,6) * 30
S = 9,3 * 30
S = 279 (dm²)
Vậy diện tích khăn trải bàn là 279***².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Giả sử chiều cao của tam giác là h, ta có đáy tam giác là ABC, với cạnh AB = BC = x và chiều cao AH = h.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52559 sec| 2244.688 kb