Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Giang

It is nice ______ talk ______ you again. A. to - of B. to - to C. of - to D. by - with

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23295 sec| 2039.672 kb