Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

I. Rewrite the following sentences starting with the given words: 1.  People know that cars pollute the environment.   It is known that cars pollute the environment.  Cars are known to pollute the environment. 2.  People believe that the robber has worked in the bank.  3.  Many people believe that she is an honest person.  4.  They think that the president will arrive soon.  5.  It is reported that many passengers died in the crash.  6.  It is expected that the prices will rise again this month 7.  It is proved that life doesn’t exist on the moon.  8.  They say that he has passed the final exam with the best result.  9.  People say that he has been in the army.  10. It is believed that the man escaped in a stolen car.  11.  People say that he has been all over the world.  12.  It is believed that the man is 108 years old.  13.  People believe that Omachi is from Quang Nam.  14.  They think that Danny can clean the floor.  15.  People think that Mai Chi has been punished by the teacher.  16.  People believe that he worked very hard.  17.  It is said that they work 14 hours a day.  18.  Someone thinks that Lan will return tomorrow.  19.  People think that Lan is living near here.  20. They think that she is hiding in the forest.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm của câu hỏi này là chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động sử dụng cấu trúc "It is + verb(past participle)" hoặc "S + be + past participle".

Câu trả lời của câu hỏi trên:
1. Cars are known to pollute the environment.
2. The robber is believed to have worked in the bank.
3. She is believed to be an honest person.
4. The president is thought to arrive soon.
5. It is reported that many passengers died in the crash.
6. The prices are expected to rise again this month.
7. It is proved that life doesn't exist on the moon.
8. He is said to have passed the final exam with the best result.
9. He is said to have been in the army.
10. The man is believed to have escaped in a stolen car.
11. He is said to have been all over the world.
12. The man is believed to be 108 years old.
13. Omachi is believed to be from Quang Nam.
14. Danny is thought to clean the floor.
15. Mai Chi is thought to have been punished by the teacher.
16. He is believed to have worked very hard.
17. It is said that they work 14 hours a day.
18. Lan is thought to return tomorrow.
19. Lan is thought to be living near here.
20. She is believed to be hiding in the forest.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để trả lời câu hỏi "Tìm các từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người", ta cần tìm những từ chỉ vẻ đẹp ngoại hình hoặc sự đẹp của con người. Có thể sử dụng các từ như:

- Xinh đẹp
- Đẹp trai
- Quyến rũ
- Dễ thương
- Duyên dáng
- Anh tuấn
- Sang trọng
- Thu hút

Đối với câu hỏi "Tìm các từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người", ta cần tìm những từ chỉ sự đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người. Có thể sử dụng các từ như:

- Thuỳ mị
- Hiền lành
- Tử tế
- Trung thực
- Dũng cảm
- Thông minh
- Tình cảm
- Tự tin
- Lạc quan
- Yêu thương

Trả lời chi tiết hơn:

1. Vẻ đẹp bên ngoài của con người có thể được thể hiện qua các từ như xinh đẹp, đẹp trai, quyến rũ, dễ thương, duyên dáng, anh tuấn, sang trọng, thu hút.

2. Nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người có thể được thể hiện qua các từ như thuỳ mị, hiền lành, tử tế, trung thực, dũng cảm, thông minh, tình cảm, tự tin, lạc quan, yêu thương.

Lưu ý: Đây là một số từ ví dụ, bạn có thể sử dụng những từ khác cũng phù hợp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.18993 sec| 2239.211 kb