Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Giang

Hiệu của hai số bằng 86,4. Nếu số bị trừ tăng 4,14 và số trừ giảm 8,16 thì được hiệu của hai số mới là bao nhiêu GIÚP MK NHA MK ĐANG CẦN GẤP
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Gọi số thứ nhất là x, số thứ hai là y.
- Theo đề bài, ta có phương trình: x - y = 86,4
- Ta sẽ giải hệ phương trình hai phương trình sau:
+ x - 4,14 = x' (số bi bị trừ tăng 4,14)
+ y - 8,16 = y' (số trừ giảm 8,16)
- Tiếp theo, ta có phương trình: x' - y' = ?
- Sau khi xác định giá trị của x' và y', ta thay vào phương trình trên để tính được giá trị của x' - y'.

Cách giải:
Giải hệ phương trình:
x - y = 86,4
x - 4,14 = x'
y - 8,16 = y'

Xét phương trình thứ nhất, ta có:
x = 86,4 + y

Thay giá trị của x vào phương trình thứ hai, ta có:
86,4 + y - 4,14 = x'
y - 4,14 = x'

Thay giá trị của y vào phương trình thứ ba, ta có:
y - 8,16 = y'

Kết hợp các phương trình trên ta có:
y - 8,16 = y'
y - 4,14 = x'

Từ đó ta có:
y = y' + 8,16
x' = y' + 4,14

Thay vào phương trình x - y = 86,4 ta có:
x - (y' + 8,16) = 86,4
x = y' + 86,4 + 8,16

Thay vào phương trình x' - y' = ? ta có:
(y' + 4,14) - (y' + 8,16) = ?
y' + 4,14 - y' - 8,16 = ?
4,14 - 8,16 = ?

Từ đó suy ra ? = -4,02

Vậy hiệu của hai số mới là -4,02.

(Cách giải phụ thuộc vào giả định về y' và y' + 8,16, có thể có nhiều cách giải khác nhưng kết quả phải là -4,02)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Let's assume the two numbers are a and b. We can set up the following equations:
a - b = 86.4
(a - 4.14) - (b - 8.16) = 74.1
Solving these equations, we find that the new difference between the two numbers is 74.1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Assuming the first number is a and the second number is b. We have the equation: a - b = 86.4. If we subtract 4.14 from the first number and subtract 8.16 from the second number, the new difference between the two numbers is 74.1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử số thứ nhất là a và số thứ hai là b. The difference between two numbers is 86.4 and if we subtract 4.14 from the first number and subtract 8.16 from the second number, we get the new difference between the two numbers which is 74.1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Đặt hai số ban đầu là a và b. Ta có hệ phương trình sau:
a - b = 86.4
a - 4.14 - (b + 8.16) = a - b - 12.3 = 86.4 - 12.3 = 74.1
Vậy hiệu của hai số mới là 74.1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49642 sec| 2257.172 kb