Lớp 9
30điểm
3 năm trước
Nguyễn Văn Kiên

Hãy viết các phương trình hóa học và nêu hiện tượng quan sát được khi thực hiện các thí nghiệm sau:

a) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.
b) Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch HCl.
c) Thả một miếng đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
Các pro ơi, mình đang cần sự trợ giúp! Ai có thể hướng dẫn mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần biết các công thức hóa học của các chất tham gia phản ứng:

a) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2

Công thức hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Hiện tượng quan sát được: Dung dịch ban đầu trong suốt, khi sục khí CO2 vào dung dịch sẽ thấy xuất hiện kết tủa màu trắng để lại, còn dung dịch thu được sẽ mất tính kiềm.

b) Cho từ từ đến dư dung dịch KOH vào dung dịch HCl

Công thức hóa học: HCl + KOH → KCl + H2O

Hiện tượng quan sát được: Ban đầu trong suốt, khi cho dung dịch KOH vào dung dịch HCl sẽ thấy một hiện tượng phát nhiệt và tạo ra dung dịch muối KCl màu trắng.

c) Thả một miếng đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Công thức hóa học: H2SO4 + Cu → CuSO4 + H2 ↑

Hiện tượng quan sát được: Khi đưa miếng đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng sẽ thấy có khí hiđro được giải phóng và dung dịch có màu xanh lá cây do tạo ra muối đồng(II) sunfat (CuSO4).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

c) Phương trình hóa học: Cu + H2SO4 -> CuSO4 + H2
Hiện tượng quan sát được: Miếng đồng chuyển từ màu đỏ nâu sang màu xanh lam (do tạo ra CuSO4), có khí H2 tỏa ra và ngọn lửa nhỏ có thể quan sát được.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

b) Phương trình hóa học: KOH + HCl -> KCl + H2O
Hiện tượng quan sát được: Dung dịch HCl ban đầu màu trong, sau khi cho dung dịch KOH vào dung dịch HCl, dung dịch chuyển sang màu trắng đục trong khi có hiện tượng nhiệt phát ra.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O
Hiện tượng quan sát được: Dung dịch Ca(OH)2 ban đầu màu trong, sau khi sục khí CO2 vào dung dịch, dung dịch chuyển sang màu trắng đục do tạo thành kết tủa CaCO3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44290 sec| 2252.727 kb