Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Hãy so sánh đới nóng với diện tích đất nổi trên trái đất ?
Ai đó có thể chia sẻ kiến thức của mình để giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi sẽ rất biết ơn sự gián đoạn của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Tìm thông tin về đới nóng và diện tích đất nổi trên trái đất.
2. So sánh dữ liệu thu thập được và rút ra kết luận.

Câu trả lời (cách 1):

- Đới nóng là khu vực trên trái đất nằm gần xích đạo, có nhiệt độ cao và khí hậu nóng ẩm.
- Diện tích đất nổi trên trái đất là tổng diện tích các lục địa và các hòn đảo.
- Được biết, diện tích đất nổi trên trái đất là khoảng 149 triệu km².
- Tuy nhiên, không có dữ liệu cụ thể về diện tích của đới nóng được cung cấp.

Với thông tin trên, không thể so sánh đối nóng với diện tích đất nổi trên trái đất vì không có thông tin chi tiết về diện tích của đới nóng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để so sánh đới nóng với diện tích đất nổi trên trái đất, cần tính toán diện tích đới nóng và diện tích đất nổi, sau đó so sánh các giá trị này. Công thức số học để tính diện tích các vùng này có thể được áp dụng để có kết quả chi tiết và cụ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích đất nổi trên trái đất được tính toán bằng cách trừ đi diện tích của các đại dương và biển, và tính tỷ lệ phần trăm so với diện tích toàn cầu. Đồng thời, phần lớn diện tích đất nổi tập trung ở các lục địa và một số quần đảo lớn khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Đới nóng là vùng trên trái đất có nhiệt độ cao suốt cả năm, chủ yếu nằm gần xích đạo. Diện tích đới nóng chiếm khoảng 35% diện tích toàn cầu, với diện tích của đất nổi chiếm một phần nhỏ trong đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45182 sec| 2247.828 kb