Lớp 6
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

Hãy chỉ ra điểm khác biết của tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực?
Mọi người ơi, mình cảm thấy loay hoay quá, không biết phải làm sao. Ai có thể chỉ dẫn mình cách giải quyết không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đọc và hiểu câu hỏi để xác định những điểm khác biệt cần tìm giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
- Nắm vững kiến thức về tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.
- So sánh và tìm điểm khác biệt giữa hai loại tế bào này.

Câu trả lời:
Có 2 điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:
1. Tế bào nhân sơ chỉ có 1 nhân trong khi tế bào nhân thực có nhiều hơn 1 nhân.
2. Tế bào nhân sơ không có cấu trúc bên trong nhân, trong khi đó, tế bào nhân thực có các cấu trúc như nhanh hạt và vùng màng nhân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực khác nhau về kích thước của hạt nhân. Hạt nhân trong tế bào nhân sơ có kích thước lớn hơn so với hạt nhân trong tế bào nhân thực.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là trong tế bào nhân sơ, hạt nhân không chứa lípít, trong khi tế bào nhân thực có chứa lípít.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khác nhau Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
Tế bào chất Không có hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc, chỉ có một bào quan duy nhât là Ribosome Có hệ thống nội màng, tế bào chất được chia thành nhiều khoang, các bào quan có màng bao bọc, có nhiều bào quan khác nhau
Nhân Chưa hoàn chỉnh ( Không có màng nhân ) Hoàn chỉnh ( Có màng nhân )

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47625 sec| 2248.32 kb