Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Long

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể. Riêng vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể thì mất bao nhiêu giờ sẽ đầy bể? Nhớ giải giup mình nha  
Xin chào, mình cần sự trợ giúp của các Bạn! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không, có thể hướng dẫn mình một chút?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) giữa 2 và 3 để tìm thời gian mà cả hai vòi cùng chảy vào bể.

BCNN của 2 và 3 là 6, tức là cả hai vòi cùng chảy trong 6 giờ thì bể sẽ đầy.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là 6 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Gọi T là thời gian mà cả hai vòi cùng chảy vào bể để đầy bể. Theo như đề bài, vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Vậy, tổng thời gian để đầy bể là T = 2 + 3 = 5 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi x là thể tích một lần rót của vòi thứ nhất và vòi thứ hai. Theo như đề bài, vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể, vậy thể tích bể là 2x. Tương tự, vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể, thể tích bể cũng là 3x. Vậy, cả hai vòi cùng chảy vào bể mất 2x + 3x = 5x giờ để đầy bể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Vòi thứ nhất chảy một giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy một giờ đầy bể. Vì vậy, cả hai vòi cùng chảy vào bể sẽ mất 1 giờ để đầy bể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phương pháp làm câu hỏi đầu tiên là đọc đoạn văn kỹ lưỡng để tìm thông tin cần thiết. Trong trường hợp này, câu trả lời cho câu hỏi số 1 đã được đề cập trong đoạn văn rõ ràng: Margaret Porter bắt đầu dạy violin vào năm 1972.

Câu hỏi thứ hai yêu cầu người đọc xác định mục đích của tác giả trong bài viết. Từ đoạn văn, chúng ta có thể suy ra rằng tác giả đang miêu tả một cách học điệu hoặc phương pháp khác nhau để học violin, thông qua lời khuyên và trải nghiệm của Margaret Porter. Vì vậy, câu trả lời đúng là B. describe a different way of learning the violin.

Câu hỏi thứ ba yêu cầu người đọc nắm được quan điểm của Margaret về học viên xuất sắc nhất của mình. Đoạn văn cho biết rằng Margaret luôn đề nghị rằng học viên xuất sắc nên rời khỏi lớp dạy của cô và học violin bằng phương pháp truyền thống hơn. Vì vậy, câu trả lời đúng là A. They ought to find another teacher.

Câu hỏi thứ tư yêu cầu người đọc tìm hiểu về học viên đầu tiên của Margaret. Từ đoạn văn, chúng ta biết rằng lớp đầu tiên của cô bao gồm các bạn học của con trẻ. Vì vậy, câu trả lời đúng là D. her children's friends.

Câu hỏi thứ năm yêu cầu người đọc xác định "They" đề cập đến cái gì trong dòng thứ 8 ở đoạn văn. Từ ngữ trước đó và ngữ cảnh, chúng ta có thể suy ra rằng "They" đề cập đến những người học (pupils). Vì vậy, câu trả lời đúng là C. pupils.

Câu hỏi cuối cùng yêu cầu người đọc xác định vì sao người đọc nên đọc đoạn văn. Từ đoạn văn, chúng ta biết rằng đoạn văn miêu tả phương pháp dạy của Margaret và lợi ích của việc học violin từ khởi đầu sớm. Vì vậy, câu trả lời đúng là C. to find out about Margaret's teaching method.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.30368 sec| 2234.305 kb