Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Vương

Hai số thập phân có hiệu là 123,75.Nếu chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang trái một hàng thì ta được số thập phân B.Tìm hai số thập phân đó?
Chào cả nhà, mình đang gặp một chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp câu hỏi này được không ạ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta biểu diễn số thập phân A có hiệu là 123,75 theo công thức: A = x + 0,75 (x là phần nguyên của số A)
Giả sử 0,75 được viết dưới dạng thập phân có n dạng 0,nnnnn...
Ta sẽ chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang trái một hàng bằng cách nhân A với 10^(n+1), ta lấy phần nguyên của biểu thức này là số thập phân B, ta có:
B = int(A x 10^(n+1))

Câu trả lời:
Vì không cho biết n được nên không xác định được giá trị cụ thể của số thập phân B.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Số thập phân A có dạng số trừ vào đầu của 123,75 là A = -0,875. Chuyển dấu phẩy sang trái một hàng ta được số thập phân B là B = -8,75.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số thập phân A có dạng số cộng vào đầu của 123,75 là A = 1,2375. Chuyển dấu phẩy sang trái một hàng ta được số thập phân B là B = 12,375.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

BẠN J ƠI

123 VỚI 75 VIẾT BẰNG ; NHÉ

KO LÀ THÀNH STP ĐÓ

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47007 sec| 2245.305 kb