Lớp 11
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

Hai quả cầu nhỏ tích điện đặt cách nhau 10cm thì hút nhau một lực 0,108 N.Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng đẩy nhau lực 0,036N.Tìm q1,q2?
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đầu tiên, ta sử dụng định luật Coulomb để tính điện tích của mỗi quả cầu.
- Theo định luật Coulomb, lực đẩy hoặc hút giữa hai điện tích được tính bằng công thức:

F = k * (q1 * q2) / r^2

Trong đó:
- F là lực tương tác giữa hai quả cầu (N)
- k là hằng số điện tử (k ≈ 9 * 10^9 N · m^2/C^2)
- q1 và q2 lần lượt là điện tích của hai quả cầu (C)
- r là khoảng cách giữa hai quả cầu (m)

- Đặt q1 là điện tích của quả cầu thứ nhất (C) và q2 là điện tích của quả cầu thứ hai (C).
- Ta có hai phương trình sau:

0.108 = k * (q1 * q2) / (0.1)^2
0.036 = k * (q1 * q2) / (0.1)^2

- Giải hệ phương trình trên để tìm giá trị của q1 và q2.

Câu trả lời:
Từ hệ phương trình trên, ta có thể tính được giá trị của q1 và q2. Với các giá trị quả cầu tích điện nhất định, lực tương tác giữa chúng là 0.108 N khi hút nhau và 0.036 N khi đẩy nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Giải hệ phương trình này, ta có thể tìm được giá trị của q1 và q2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Từ đó, ta có hệ phương trình sau: 0.108 = k * (q1 * q2)/(0.1)^2 và 0.036 = k * (q1 * q2)/(0.1)^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Với khoảng cách giữa hai quả cầu r = 10cm = 0.1m, lực hút giữa chúng F1 = 0.108N và lực đẩy giữa chúng F2 = 0.036N.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Áp dụng công thức Coulomb, ta có: F = k * (q1 * q2)/r^2, với F là lực hút hoặc lực đẩy giữa hai quả cầu tích điện, k là hằng số điện trường, q1 và q2 là các điện tích của hai quả cầu và r là khoảng cách giữa chúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47670 sec| 2260.727 kb