Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Huy

hai người thợ dệt được tổng cộng 270,5 mét vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12,6m và người thứ hai dệt thêm 7,65m thì người thứ hai dệt hơn người thứ nhất 12,67m tìm số mét vải của mọi người dệt được
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Với thêm lượng vải đã dệt, người thứ hai dệt hơn người thứ nhất 12,67m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo điều kiện đã cho, người thứ nhất dệt thêm 12,6m và người thứ hai dệt thêm 7,65m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Người thứ nhất đã dệt được x mét vải, và người thứ hai đã dệt được y mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Hai người thợ dệt đã dệt được tổng cộng 270,5 mét vải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23285 sec| 2217.648 kb