Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

Hai người đi xe đạp, người thứ nhất đi quãng đường 600 m hết 2 min, người thứ hai đi quãng đường 3750 m hết 0,25 h. \ a) Người nào đi nhanh hơn. b) Nếu hai người cùng khởi hành cùng lúc, tại cùng một nơi và đi cùng chiều thì sau 30 min hai người cách nhau bao nhiêu km?
Mọi người ơi, mình rất cần trợ giúp của các Bạn lúc này. Có ai sẵn lòng chia sẻ kiến thức giúp mình vượt qua vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta sẽ xác định vận tốc của mỗi người đi xe đạp.

Vận tốc của người thứ nhất:
v1 = khoảng cách / thời gian = 600m / 2min = 300m/min

Vận tốc của người thứ hai:
v2 = khoảng cách / thời gian = 3750m / 0,25h = 15000m/h

a) Để xác định ai đi nhanh hơn, so sánh vận tốc của hai người. Vì vận tốc được tính theo đơn vị thời gian khác nhau, ta chuyển đổi vận tốc của người thứ nhất sang đơn vị m/h
v1 = 300m/min * 60min/h = 18000m/h

So sánh vận tốc của hai người:
18000m/h > 15000m/h
=> Người thứ nhất đi nhanh hơn.

b) Để tính khoảng cách hai người cách nhau sau 30 phút, ta sẽ sử dụng công thức: khoảng cách = vận tốc x thời gian.

Vận tốc của người thứ nhất vẫn là 18000m/h, thời gian là 30 phút = 0,5h.

Khoảng cách = 18000m/h * 0,5h = 9000m = 9km.

Vậy sau 30 phút, hai người cách nhau 9km.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

b) Để tính khoảng cách hai người cách nhau sau 30 phút, ta cần tính được quãng đường mà cả hai người đi trong thời gian đó. Người thứ nhất đi quãng đường trong 30 phút được tính bằng công thức quãng đường = tốc độ * thời gian = 300m/phút * 30 phút = 9000m. Người thứ hai đi quãng đường trong 30 phút được tính bằng công thức quãng đường = tốc độ * thời gian = 15000m/giờ * 0.5 giờ = 7500m. Vậy, hai người cách nhau 9000m - 7500m = 1500m sau 30 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

a) Để so sánh tốc độ, ta chuyển đổi thời gian của cả hai người về đơn vị giờ. Người thứ nhất đi hết 2 phút = 2/60 = 0.0333 giờ. Người thứ hai đi hết 0.25 giờ. Tốc độ của người thứ nhất được tính bằng công thức v = quãng đường / thời gian = 600m / 0.0333 giờ = 18018m/giờ. Tốc độ của người thứ hai được tính bằng công thức v = quãng đường / thời gian = 3750m / 0.25 giờ = 15000m/giờ. Vậy, người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Để so sánh tốc độ, ta cần đưa hai người đi đúng phương thức thời gian. Tốc độ của người thứ nhất được tính bằng công thức v = quãng đường / thời gian = 600m / 2 phút = 300m/phút. Tốc độ của người thứ hai được tính bằng công thức v = quãng đường / thời gian = 3750m / 0.25 giờ = 15000m/giờ. Vậy, người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

b) Nếu hai người cùng khởi hành cùng lúc, cùng đi cùng chiều trong 30 phút, ta tính được khoảng cách giữa hai người như sau: Người thứ nhất đi được 300m/min x 30min = 9000m. Người thứ hai đi được 250m/min x 30min = 7500m. Khoảng cách giữa hai người là 9000m - 7500m = 1500m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50356 sec| 2262.18 kb