Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Vương

Hai cậu bé mỗi người đi một chiếc xe đạp và bắt đầu đi thẳng về phía nhau từ hai nơi cách nhau 20 dặm. Ngay lúc họ bắt đầu, một con ruồi trên tay lái của một chiếc xe đạp bắt đầu bay thẳng về phía chiếc xe đạp kia. Vừa chạm tới tay lái của chiếc xe đạp kia, nó lập tức quay đầu bay về phía sau. Con ruồi bay tới bay lui như thế, bay qua bay lại giữa tay lái của hai chiếc xe đạp cho đến khi hai chiếc xe đạp gặp nhau. Nếu mỗi chiếc xe đạp di chuyển với tốc độ không đổi 5 dặm/h và con ruồi bay với tốc độ không đổi 10 dặm/h thì con ruồi bay tổng cộng bao nhiêu dặm?
Chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và rất cần sự giúp đỡ của các Bạn. Ai biết thì giúp mình với ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sẽ tính thời gian mà hai chiếc xe đạp gặp nhau. Vì cả hai chiếc xe đạp đều di chuyển với tốc độ không đổi, nên ta có thể sử dụng công thức T = S/v để tính thời gian đi được một quãng đường. Trong đó:

- T: thời gian (giờ)
- S: quãng đường (dặm)
- v: tốc độ (dặm/giờ)

Với tốc độ của xe đạp là 5 dặm/giờ, thời gian di chuyển 20 dặm là: T1 = 20/5 = 4 giờ.

Còn đối với tốc độ bay của con ruồi là 10 dặm/giờ, thời gian bay tổng cộng là: T2 = T1 + T1 = 8 giờ.

Vậy con ruồi bay tổng cộng là 8 giờ và với tốc độ bay là 10 dặm/giờ, tổng quãng đường mà con ruồi bay được là: S = v*T = 10*8 = 80 dặm.

Câu trả lời: Con ruồi bay tổng cộng 80 dặm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Ta có thể tính thời gian mà con ruồi bay trong quãng đường từ tay lái một chiếc xe đạp đến tay lái của chiếc xe đạp khác. Khoảng cách giữa hai tay lái là 20 dặm. Tốc độ bay của con ruồi là 10 dặm/h, do đó, thời gian mà con ruồi bay là 20/10 = 2 giờ. Trong thời gian này, con ruồi bay được 10 x 2 = 20 dặm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Áp dụng công thức tỉ lệ: Với tốc độ của con ruồi là 10 dặm/h và tốc độ của hai chiếc xe đạp là 5 dặm/h, ta có tỉ lệ giữa tốc độ của con ruồi và tốc độ của hai chiếc xe đạp là 10/5 = 2. Khi hai chiếc xe đạp gặp nhau, con ruồi đã bay được 2 x 20 = 40 dặm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có thể tính toán thời gian mà con ruồi bay đi từ tay lái của một chiếc xe đạp đến tay lái của chiếc xe đạp khác. Khoảng cách giữa hai tay lái xe đạp là 20 dặm, số dặm con ruồi bay mỗi giờ là 10 dặm. Với tốc độ này, con ruồi bay đi từ tay lái một chiếc xe đạp đến tay lái của chiếc xe đạp khác mất 20/10 = 2 giờ. Do đó, con ruồi bay tổng cộng là 2 x 10 = 20 dặm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có thể tính toán khoảng cách mà con ruồi bay được trong thời gian mà hai chiếc xe đạp gặp nhau. Thời gian mà hai chiếc xe đạp gặp nhau là 20/5 = 4 giờ. Trong thời gian này, con ruồi bay được 10 x 4 = 40 dặm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44476 sec| 2264.492 kb