Lớp 7
10điểm
3 năm trước
Thanh Hung

Hai bánh xe răng cưa khớp với nhau. Bánh nhỏ có 14 răng quay 240 vòng trong 1 phút. Nếu bánh xe lớn có 32 răng thì nó quay được bao nhiêu vòng trong 1 phút?
Trời ơi, mình hoàn toàn mắc kẹt! Ai đó có thể cứu mình khỏi tình thế này bằng cách chỉ cho mình cách trả lời câu hỏi này được không ạ? Thanks mọi người

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Bánh nhỏ quay 240 vòng trong 1 phút, tức là mỗi giây bánh nhỏ quay được 240/60 = 4 vòng.
Số răng trên bánh lớn là 32, vậy nếu mỗi vòng bánh nhỏ quay, bánh lớn sẽ quay 32/14 = 2.2857 (làm tròn 4 chữ số thập phân) vòng.

Câu trả lời: Bánh xe lớn quay được khoảng 2.2857 vòng trong 1 phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Ta có tỉ lệ số răng giữa bánh nhỏ và bánh xe lớn là 14:32 = 7:16. Vậy số vòng quay của bánh xe lớn sẽ là 16/7 lần số vòng quay của bánh nhỏ. Thay giá trị vào ta có số vòng quay của bánh xe lớn = 240 * (16/7) = 548.57 vòng (làm tròn).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Ta có công thức tính số vòng của bánh xe lớn: số vòng bánh xe lớn = (số răng bánh nhỏ * số vòng bánh nhỏ) / số răng bánh xe lớn. Thay các giá trị vào ta có số vòng bánh xe lớn = (14 * 240) / 32 = 105 vòng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

To find the number of revolutions made by the large wheel in 1 minute, we can use the formula: Number of revolutions = (Number of teeth on the small wheel * Number of revolutions made by the small wheel) / Number of teeth on the large wheel. Plugging in the given values, we get: Number of revolutions = (14 * 240) / 32 = 105.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The larger the number of teeth on the wheel, the slower it rotates compared to the wheel with fewer teeth. Let the number of revolutions made by the large wheel be x. According to the problem, the ratio between the number of teeth on the small wheel and the number of teeth on the large wheel is 14/32. So, the large wheel rotates slower and makes fewer revolutions in 1 minute than the small wheel. Therefore, x must be less than 240 revolutions in 1 minute.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54697 sec| 2248.641 kb