Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Ánh

Giải thích tại sao khi cọ sát thanh thủy tinh vào vải lụa thì thanh thủy tinh nhiễm điện tích dương. Còn cọ sát thước nhựa vào vải len thước lại nhiễm điện tích âm?
Có vẻ như mình đã gặp bế tắc rồi. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp đỡ mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Các loại vải như vải lụa và vải len thước đều là chất dẫn điện. Khi cọ sát, các vật trong quá trình cọ sát này chuyển qua lại electron, tạo ra sự di chuyển của các điện tử trong vật liệu.

2. Khi thanh thủy tinh và vải lụa cọ sát với nhau, các electron từ vải lụa chuyển sang thanh thủy tinh. Do đó, thanh thủy tinh nhiễm điện tích dương vì mất điện tử.

3. Khi thước nhựa và vải len cọ sát với nhau, các electron từ thước nhựa chuyển sang vải. Do đó, vải len nhiễm điện tích âm vì nhận thêm điện tử.

Câu trả lời cho câu hỏi:
- Khi cọ sát thanh thủy tinh vào vải lụa, thanh thủy tinh nhiễm điện tích dương.
- Còn khi cọ sát thước nhựa vào vải len, thước nhựa nhiễm điện tích âm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Khi cọ sát thước nhựa vào vải len, các electron trong chất liệu của vải len chuyển từ atom vải len sang atom thước nhựa, làm cho thước nhựa nhiễm điện tích âm. Điều này xảy ra do sự chuyển động của electron trong vật liệu đã bị tác động bởi áp lực cọ sát.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Khi cọ sát thanh thủy tinh vào vải lụa, các electron trong chất liệu của vải lụa chuyển từ atom vải lụa sang atom thanh thủy tinh, làm cho thanh thủy tinh nhiễm điện tích dương. Điều này xảy ra do sự chuyển động của electron trong vật liệu đã bị tác động bởi áp lực cọ sát.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Điện tích là sự tổng của các điện tử và các dương tính. Khi cọ sát thanh thủy tinh vào vải lụa, các điện tử trên vải lụa bị cọ sát lên và chuyển sang thanh thủy tinh, làm cho thanh thủy tinh nhiễm điện tích dương. Ngược lại, khi cọ sát thước nhựa vào vải len, các điện tử trên vải len bị cọ sát lên và chuyển sang thước nhựa, làm cho thước nhựa nhiễm điện tích âm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Theo lý thuyết về mạch điện, khi có hai vật cọ sát với nhau, chuyển động một mạch điện sẽ tạo ra sự chuyển động của các điện tử. Khi thanh thủy tinh cọ sát với vải lụa, các điện tử trên vải lụa bị cọ sát lên và di chuyển sang thanh thủy tinh, làm cho thanh thủy tinh nhiễm điện tích dương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52908 sec| 2261.195 kb