Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Linh

Giải thích súng bắn tốc độ là gì ?
Làm ơn giúp mình với! Mình cần tìm câu trả lời cho một câu hỏi mình đã mất nhiều thời gian suy nghĩ mà chưa ra. Cảm ơn rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp sử dụng công thức vận tốc.
Công thức vận tốc là: v = s / t
Trong đó,
- v là vận tốc (tốc độ)
- s là quãng đường di chuyển
- t là thời gian để di chuyển quãng đường đó

Áp dụng vào câu hỏi, ta có thể giải thích tốc độ súng bắn là tốc độ mà viên đạn di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. Tốc độ này có thể tính bằng cách chia quãng đường mà viên đạn di chuyển cho thời gian mà nó di chuyển trên quãng đường đó.

Tuy nhiên, để cung cấp câu trả lời cụ thể cho câu hỏi, cần có thông tin về giá trị cụ thể của quãng đường và thời gian.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Tốc độ bắn của súng được xác định bởi công thức v = s / t, trong đó v là tốc độ, s là quãng đường đi được và t là thời gian mà viên đạn di chuyển qua quãng đường đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Sự súng bắn tốc độ là khả năng tựa vào lực đẩy mạnh mẽ từ súng để biến một đồ vật tròn tròn như viên đạn di chuyển nhanh và với quãng đường dài. Tốc độ được đo bằng mét/giây hoặc km/giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tốc độ của súng bắn là khoảng cách mà viên đạn di chuyển trong một đơn vị thời gian. Đây là một đại lượng vô hướng, được tính bằng thương của quãng đường và thời gian đi qua quãng đường đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tốc độ bắn của súng có thể được tăng lên bằng cách tăng công suất hoặc tăng năng lượng của súng. Tuy nhiên, việc tăng tốc độ bắn quá cao có thể gây ra áp lực lớn và làm suy yếu cấu trúc của súng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46298 sec| 2247.727 kb