Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Long

Giải thích hiện tượng xảy ra khi: a: Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào dung dịch NaHCO3 b: Cho từ từ HCl vào dung dịch Na2CO3

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Hóa học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22611 sec| 2041.18 kb