Lớp 9
20điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Trần Thanh Hà

Giải phương trình: \(\sqrt {2x + 1} - \sqrt {x + 2} = 2x - 2.\)
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một chút, có ai có kinh nghiệm có thể chỉ giáo mình cách giải quyết câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Rearranging the equation, we have 4x^2 - 8x - (2x + 1) - (x + 2) + 2sqrt{(2x + 1)(x + 2)} = 0

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tiếp theo, mở đuôi và rút gọn phương trình ta được: (2x + 1) + (x + 2) - 2sqrt{(2x + 1)(x + 2)} = 4x^2 - 8x - 4

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Bình phương cả hai vế của phương trình ta có: (sqrt{2x + 1} - sqrt{x + 1})^2 = (2x - 2)^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta sẽ giải phương trình bằng cách bình phương cả 2 vế của phương trình. Khi làm điều này, cần kiểm tra lại các giá trị x để đảm bảo không có giá trị không hợp lệ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để giải phương trình \(\sqrt{2x + 1} - \sqrt{x + 2} = 2x - 2\), ta có thể sử dụng phương pháp chia để trị hoặc bình phương đồng dạng.

Phương pháp chia để trị:
Tạo công thức chia để trị bằng cách giả sử \(\sqrt{2x + 1} - \sqrt{x + 2} = a\). Ta có:
\(\sqrt{2x + 1} = a + \sqrt{x + 2}\)
Bình phương cả hai vế:
\(2x + 1 = a^2 + x + 2 + 2a\sqrt{x + 2}\)
\(x = a^2 + 1 - 2 - 2a\sqrt{x + 2}\)
\(x - a^2 + 1 = -2 - 2a\sqrt{x + 2}\)
\(\sqrt{x + 2} = \frac{a^2 + 1 - x}{2a + 2}\)
\(x + 2 = \left(\frac{a^2 + 1 - x}{2a + 2}\right)^2\)
\(x + 2 = \frac{a^4 + 1 + x^2 + 2a^2 + 2x - 2a^2 - 2x - 2ax - 2x + 4a^2}{4a^2 + 8a + 4}\)
\(x^2 - 2ax + 4x^2 - 4 = 4a^4 + 4 + 4x^2 + 8a^2 + 8x - 8a^2 - 8x - 8ax - 8x + 16a^2\)
\(3x^2 - 2ax - 8ax = 4a^4 + 4 - 8a^2 + 16a^2 - 4 - 8x\)
\(3x^2 - 10ax + 8a^2 + 8x = 4a^4 + 8a^2 - 8x - 4\)
\(3x^2 + (8 - 10a)x + (8a^2 + 8x - 4 - 4a^4 - 8a^2) = 0\)

Đây là phương trình bậc 2, ta giải nó để tìm các giá trị của x. Sau khi tìm được các giá trị x, ta thay vào phương trình ban đầu để kiểm tra và xác định những giá trị nào là nghiệm của phương trình.

Phương pháp bình phương đồng dạng:
Chúng ta nhân mỗi vế của phương trình với \(\sqrt{2x + 1} + \sqrt{x + 2}\) để loại bỏ dấu căn. Ta có:
\((\sqrt{2x + 1} - \sqrt{x + 2})(\sqrt{2x + 1} + \sqrt{x + 2}) = (2x - 2)(\sqrt{2x + 1} + \sqrt{x + 2})\)
\(2x + 1 - (x + 2) = (2x - 2)(\sqrt{2x + 1} + \sqrt{x + 2})\)
\(x - 1 = (2x - 2)(\sqrt{2x + 1} + \sqrt{x + 2})\)
\((2x - 2)(\sqrt{2x + 1} + \sqrt{x + 2}) = x - 1\)

Từ đây, ta giải phương trình bậc nhất để tìm giá trị của x. Sau khi tìm được giá trị x, ta thay vào phương trình ban đầu để kiểm tra và xác định những giá trị nào là nghiệm của phương trình.

Viết câu trả lời:
Sau khi giải phương trình, ta có thể tìm được các giá trị của x là nghiệm của phương trình \(\sqrt {2x + 1} - \sqrt {x + 2} = 2x - 2\) bằng các phương pháp nêu trên. Tuy nhiên, để đưa ra câu trả lời chính xác, ta cần thực hiện tính toán chi tiết từng bước và kiểm tra lại các giá trị của x tìm được.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47046 sec| 2263.313 kb