Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Ánh

GIẢI GẤP GIÚP MÌNH BÀI NÀY VỚI Ạ!!!MAI MÌNH NỘP RỒI Ạ:(( Bài 10: Cho tia tới hợp với gương một góc 30⁰. Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc tới và góc phản xạ?
Xin chào tất cả! Mình đang mắc kẹt với một vấn đề khó nhằn. Mình mong được nghe lời khuyên từ các Bạn. Ai có thể giúp một tay?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng quy tắc góc phản xạ.

Bước 1: Vẽ đường phân giác của góc tới. Đây là đường thẳng mà tia tới và tia phản xạ cùng gặp nó.

Bước 2: Trên đường phân giác vừa vẽ, ta đặt vẽ một góc vuông (góc 90⁰). Góc vuông này chính là góc phản xạ.

Bước 3: Từ góc phản xạ, ta vẽ một tia đi xuống theo hướng phản xạ.

Bước 4: Từ góc tới, vẽ một tia đi qua gương và cắt tia phản xạ ở một điểm. Tia này chính là tia phản xạ.

Bước 5: Đo góc tới và góc phản xạ bằng thước đo góc.

Đáp án: Góc tới = 30⁰, góc phản xạ = 60⁰.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Điểm giao của tia tới với mặt phẳng gương được ký hiệu là F, tia phản xạ được ký hiệu là F'. Góc tới tạo bởi tia tới và mặt phẳng gương là góc i. Góc phản xạ tạo bởi tia phản xạ và mặt phẳng gương là góc r. Theo luật phản xạ ánh sáng, góc tới và góc phản xạ đều bằng nhau. Vậy góc i = góc r = 30⁰.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Theo luật phản xạ ánh sáng, góc tới và góc phản xạ luôn bằng nhau. Với tia tới tạo với mặt phẳng gương một góc 30⁰, ta vẽ tia phản xạ từ điểm giao của tia tới với mặt phẳng gương và mặt phẳng gương. Góc tới và góc phản xạ đều có giá trị là 30⁰.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để vẽ tia phản xạ, ta vẽ tia tới gương tạo với mặt phẳng gương góc 30⁰. Sau đó, ta vẽ tia phản xạ từ điểm giao của tia tới với mặt phẳng gương và mặt phẳng gương. Góc tới là góc giữa tia tới và mặt phẳng gương, có giá trị là 30⁰. Góc phản xạ là góc giữa tia phản xạ và mặt phẳng gương, có giá trị là 30⁰.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Using the formula: Angle of incidence = Angle of reflection, we can find that the angle of incidence will be 30 degrees and the angle of reflection will also be 30 degrees.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.53626 sec| 2272.961 kb