Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Vương

Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta thực hiện phép cộng giữa số 423 và số m (6).
Cách 1:
- Thay m bằng giá trị 6 vào biểu thức.
- Tính tổng giữa 423 và 6.
- Kết quả là giá trị của biểu thức đã cho.

Cách 2:
- Thực hiện phép cộng giữa 423 và m (6).
- Kết quả là giá trị của biểu thức đã cho.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là:

423 + 6 = 429

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
41 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

1. Cách 1:
Gọi biểu thức trên là A, ta có:
A = 423 + m
Thay m bằng 6, ta có:
A = 423 + 6
==> A = 429

2. Cách 2:
Ta có biểu thức A = 423 + m
Thay m bằng 6, ta được:
A = 423 + 6
==> A = 429

3. Cách 3:
Gọi biểu thức ban đầu là A, ta có:
A = 423 + m
Đặt m = 6, ta có:
A = 423 + 6
==> A = 429

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30253 sec| 2204.977 kb