Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Huy

Đồng nghĩa với khoan dung là  A. Bao dung  B. Đồng ý  C. Thương xót  D. Cảm phục 

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi GDCD Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
1.59303 sec| 2040.156 kb