Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đạt

đổi 1.25 ra phân số 
Xin chú ý! Mình đang trong tình thế cần được giải cứu! Có ai có thể đưa cho mình một lời khuyên hữu ích không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Đổi số thập phân 1.25 ra phân số, ta xét số 1.25 có 2 chữ số sau dấu phẩy. Vì vậy, ta chia 1.25 cho 100 để đưa số thập phân về dạng phân số.

Câu trả lời:

1.25 = 1.25/100 = 125/100

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50243 sec| 2243.305 kb