Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Vương

Điền từ thân, lá,rễ cây vào chỗ chấm: ..... hút nước và chất khoáng có trong đất.Nước và chất khoáng được vận chuyển vào.....,sau đó đến các bộ phận khác của cây.Nhằm cũng cấp đủ chất khoáng cho cây, người ta thường bón phân vào đất hoặc phun qua......
Xin chào mọi người, mình đang bí câu trả lời cho một vấn đề khó nhằn này. Bạn nào có thể giúp mình với được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Thân hút nước và chất khoáng có trong đất. Nước và chất khoáng được vận chuyển vào lá, sau đó đến rễ và cành của cây. Nhằm cung cấp đủ chất khoáng cho cây, người ta thường bón phân vào đất hoặc phun qua lá.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Thân hút nước và chất khoáng có trong đất. Nước và chất khoáng được vận chuyển vào lá, sau đó đến cành và rễ của cây. Nhằm cung cấp đủ chất khoáng cho cây, người ta thường bón phân vào đất hoặc phun qua lá.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Thân hút nước và chất khoáng có trong đất. Nước và chất khoáng được vận chuyển vào lá, sau đó đến cành và cành hoa của cây. Nhằm cung cấp đủ chất khoáng cho cây, người ta thường bón phân vào đất hoặc phun qua lá.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23988 sec| 2218.594 kb