Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

điền đấu lớn, bé hoặc bằng vào chỗ chống   1, 4/3 ... 1                   2, 9/11 ...1               3, 3/4 ... 4/3                 4, 12/14 ... 6/7               5, 9/11...11/9          6, 2/3 ... 1

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23121 sec| 2037.594 kb