Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

để đánh số báo danh cho hs tham gia dự thi vào trường THCS Phúc Yên, người ta đã sử dụng 1542 chữ số. Hỏi có bn học sinh dự thi ?  

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.33672 sec| 2040.609 kb