Lớp 7
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

Đề 4 I. ĐỌC - HIỂU Đọc văn bản sau: CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm.  Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo: - Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền. Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. Thấy vậy, bốn người con cùng nói: - Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì! Người cha liền bảo: - Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.                                                                                    (Theo Ngụ ngôn Việt Nam) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1 . Câu chuyện bó đũa thuộc thể loại nào? A. Truyện truyền thuyết                              B. Truyện cổ tích C. Truyện ngụ ngôn                                     D. Truyện cười Câu 2 . Câu chuyện được kể bằng lời của ai? A. Lời của người cha                                  B. Lời của người kể chuyện C. Lời của người em gái                            D. Lời của người anh cả Câu 3. Thấy anh em không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao? A. Khóc thương                                              B. Tức giận C. Thờ ơ                                                               D. Buồn phiền Câu 4. Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa? A.   Họ chưa dùng hết sức để bẻ B.   Không ai muốn bẻ cả C.   Cầm cả bó đũa mà bẻ D.   Bó đũa được làm bằng kim loại Câu 5 . Người cha đã làm gì để răn dạy các con? A. Cho thừa hưởng cả gia tài                B. Lấy ví dụ về bó đũa C. Trách phạt                                       D. Giảng giải đạo lý của cha ông Câu 6 . T rạng ngữ trong câu : “Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. ” bổ sung ý nghĩa gì? Top of Form   A . Thời gian                         B . N ơi chốn C. C ách thức                        D. M ục đích Câu 7 . Từ “đoàn kết” trái nghĩa với từ nào? A.  Đùm bọc                                           B. Chia rẽ C.  Yêu thương                                       D. Giúp đỡ Câu 8. Nhận xét nào sau đây đúng với Câu chuyện bó đũa? A.  Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt. B.  Ca ngợi tình cảm anh, em đoàn kết, thương yêu nhau. C.  Giải thích các bước bẻ đũa. D.  Giải thích các hiện tượng thiên nhiên. Câu 9 . Qua câu chuyện trên, rút ra bài học mà em tâm đắc nhất ? Câu 10 . Cách dạy con của người cha có gì đặc biệt ? II. VIẾT Có ý kiến cho rằng: “ Bạo lực học đường là một vấn nạn lớn, làm đau đầu các nhà quản lí giáo dục và các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Gây bức xúc và gây tâm lý hoang mang cho phụ huynh, thầy cô và học sinh ”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1. Câu chuyện bó đũa thuộc thể loại nào?

A. Truyện truyền thuyết                              B. Truyện cổ tích

C. Truyện ngụ ngôn                                     D. Truyện cười

Câu 2. Câu chuyện được kể bằng lời của ai?

A. Lời của người cha                                  B. Lời của người kể chuyện

C. Lời của người em gái                            D. Lời của người anh cả

Câu 3. Thấy anh em không yêu thương nhau, người cha có thái độ ra sao?

A. Khóc thương                                              B. Tức giận

C. Thờ ơ                                                              D. Buồn phiền

Câu 4. Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó đũa?

A.   Họ chưa dùng hết sức để bẻ

B.   Không ai muốn bẻ cả

C.   Cầm cả bó đũa mà bẻ

D.   Bó đũa được làm bằng kim loại

Câu 5. Người cha đã làm gì để răn dạy các con?

A. Cho thừa hưởng cả gia tài                B. Lấy ví dụ về bó đũa

C. Trách phạt                                       D. Giảng giải đạo lý của cha ông

Câu 6. Trạng ngữ trong câu: “Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận.” bổ sung ý nghĩa gì?

 A. Thời gian                        B. Nơi chốn

C. Cách thức                        D. Mục đích

Câu 7. Từ “đoàn kết” trái nghĩa với từ nào?

A.  Đùm bọc                                           B. Chia rẽ

C.  Yêu thương                                    D. Giúp đỡ

Câu 8. Nhận xét nào sau đây đúng với Câu chuyện bó đũa?

A.  Ca ngợi tình cảm cộng đồng bền chặt.

B.  Ca ngợi tình cảm anh, em đoàn kết, thương yêu nhau.

C.  Giải thích các bước bẻ đũa.

D.  Giải thích các hiện tượng thiên nhiên.

Câu 9. Qua câu chuyện trên, rút ra bài học mà em tâm đắc nhất?

Qua câu chuyện trên, rút ra bài học mà em tâm đắc nhất là phải biết đoàn kết,anh em với nhau phải biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ nhau,không gây gỗ,tranh giành với nhau

Câu 10. Cách dạy con của người cha có gì đặc biệt?

Cách dạy của người cha cho ta hiểu là chỉ có đoàn kết yêu thương nhau mới làm nên sức mạnh,cho dù có mạnh đến mấy mà gây gỗ với nhau thì chỉ có tan rã

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.81176 sec| 2288.266 kb