Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Huy

đầu tháng,bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh "bán trú"ăn trong 26 ngày,thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh nữa.Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?
Xin chào, mình cần sự trợ giúp của các Bạn! Ai có kinh nghiệm về vấn đề này không, có thể hướng dẫn mình một chút?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng quy tắc tỷ lệ.

Giả sử số ngày mà số gạo dự trữ đủ cho 100 học sinh trong câu hỏi ban đầu là x ngày.

Ta có tỷ lệ: số ngày : số người = số gạo dự trữ : số gạo sử dụng

Điều kiện ta đã biết là số ngày là 26 và số người là 100. Ta muốn tìm số ngày mới khi số người là 130. Gọi số ngày mới là y.

Ta có tỷ lệ: x : 100 = y : 130

Áp dụng quy tắc tỷ lệ, ta có:
x/100 = y/130

Từ đó suy ra:
130x = 100y

Để tìm số ngày mới, ta cần tìm giá trị của y.

Chia cả hai vế của phương trình cho 10, ta được:
13x = 10y

Từ đó, ta có thể suy ra rằng số ngày mới (y) sẽ là bội số của 13.

Để tìm giá trị của y, ta xem các bội số của 13 cho đến khi tìm được kết quả thỏa mãn y là số tự nhiên.

Cách 1: Giải bằng tính nhẩm
13 x 1 = 13
13 x 2 = 26
13 x 3 = 39
13 x 4 = 52
13 x 5 = 65
13 x 6 = 78
13 x 7 = 91
13 x 8 = 104
13 x 9 = 117
13 x 10 = 130

Từ đó, ta suy ra rằng số gạo dự trữ đó đủ cho 130 học sinh ăn trong 10 ngày.

Cách 2: Giải bằng phép chia
Để xác định số ngày mới (y), ta chia 130 cho 13.
130 / 13 = 10

Từ đó, ta suy ra rằng số gạo dự trữ đó đủ cho 130 học sinh ăn trong 10 ngày.

Vậy, số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong 130 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Số gạo ăn mỗi ngày của 130 học sinh bằng: 130 * 3,85 = 500,5 kg.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Đầu tháng, số gạo dự trữ đủ cho 100 học sinh ăn trong 26 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48611 sec| 2249.078 kb