Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Long

Đặt câu với mỗi từ truyền thống, truyền bá, phong tục, truyền tụng, tập quán
Có ai ở đây không? Mình đang tìm cách giải quyết câu hỏi khó nhằn này. Bất cứ sự giúp đỡ nào cũng sẽ rất quý giá! Cảm ơn mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
1. Xác định từ vựng truyền thống, truyền bá, phong tục, truyền tụng, tập quán.
2. Tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của từng từ vựng.
3. Viết câu với từ vựng đã xác định, sử dụng từ vựng trong ngữ cảnh phù hợp.
4. Kiểm tra và chỉnh sửa câu để đảm bảo ý nghĩa và ngữ pháp chính xác.

Câu trả lời:
1. Truyền thống: Ý nghĩa là những điều được thực hiện từ lâu đời và truyền từ đời này sang đời khác.
Câu ví dụ: Những truyền thống sum họp gia đình vào dịp Tết đã được tổ chức từ hàng thế kỷ qua.

2. Truyền bá: Ý nghĩa là việc phổ biến thông tin, ý kiến đến nhiều người.
Câu ví dụ: Các nhà báo đã truyền bá thông tin về sự kiện quan trọng đến toàn dân.

3. Phong tục: Ý nghĩa là những quy tắc, hành động, hoạt động thường được thực hiện trong một cộng đồng.
Câu ví dụ: Mừng tuổi theo phong tục là một nét văn hoá đặc trưng của người Việt Nam.

4. Truyền tụng: Ý nghĩa là việc kể lại một câu chuyện, sự việc theo truyền thống.
Câu ví dụ: Truyền tụng về các nhân vật huyền thoại thường là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm văn học và điện ảnh.

5. Tập quán: Ý nghĩa là những thói quen, cách làm mà cộng đồng thường thực hiện.
Câu ví dụ: Ăn sáng cùng gia đình hàng ngày là một tập quán lành mạnh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Văn hóa của một cộng đồng thường dựa trên các truyền thống, tập quán và phong tục được truyền tụng qua các thế hệ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trong truyền thống, các hành động và tập quán được truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44351 sec| 2236.273 kb