Lớp 10
20điểm
3 năm trước
!Lần đầu hỏi
Lê Nho Khoa

Cùng nhớ lại kiến thức hóa học qua bài tập này nhé :
Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36, 38 và A. Phần trăm các đồng vị tương ứng lần lượt bằng: 0,34%; 0,06% và 99,6%.
Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết rằng nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.
Mọi người ơi, mình rất cần trợ giúp của các Bạn lúc này. Có ai sẵn lòng chia sẻ kiến thức giúp mình vượt qua vấn đề này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Để giải bài toán này, ta sử dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình (NTKTB) của một nguyên tố:
NTKTB = (số khối1 x phần trăm1 + số khối2 x phần trăm2 + số khối3 x phần trăm3 + ...) / 100

Áp dụng công thức trên vào bài toán, ta có:
39,98 = (36 x 0,34 + 38 x 0,06 + A x 99,6) / 100

Giải phương trình này, ta sẽ tìm được giá trị của A, tức là số khối của đồng vị A của nguyên tố agon.

Câu trả lời:
Sau khi giải phương trình ta sẽ có giá trị của A là <>.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Theo phần trăm các đồng vị, ta có thể xác định tổng số phần tử của mỗi đồng vị như sau: 0,34% + 0,06% + 99,6% = 100%. Vậy ta có công thức: (0,0034 x 36) + (0,0006 x 38) + (0,996 x A) = 39,98. Tiến hành tính toán ta được: 0,1224 + 0,0228 + 0,996A = 39,98. Kết quả cuối cùng là A = 39,588.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ta có tổng số phần trăm của ba đồng vị là 0,34% + 0,06% + 99,6% = 100%. Vậy ta có công thức: (0,34% x 36) + (0,06% x 38) + (99,6% x A) = 39,98. Tiến hành tính toán ta được: (0,0034 x 36) + (0,0006 x 38) + (0,996 x A) = 39,98. Từ đó suy ra: 0,1224 + 0,0228 + 0,996A = 39,98. Kết quả cuối cùng là A = 39,588.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47062 sec| 2252.914 kb