Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Việt

Công thức tính cạnh hình lập phương.
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính cạnh hình lập phương, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:
cạnh = căn bậc hai của thể tích.

Cách giải thứ nhất:
Bước 1: Tính thể tích của hình lập phương (V) bằng cách nhân cạnh của hình lập phương cho chính nó ba lần.
Bước 2: Lấy căn bậc hai của thể tích (V) để tìm được cạnh.

Cách giải thứ hai:
Bước 1: Tính thể tích của hình lập phương (V) bằng cách nhân cạnh của hình lập phương cho chính nó ba lần.
Bước 2: Tính căn bậc hai của thể tích (V) để tìm được cạnh.

Câu trả lời:
Phương pháp giải và câu trả lời cho câu hỏi "Công thức tính cạnh hình lập phương" là tính căn bậc hai của thể tích của hình lập phương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Để tính cạnh hình lập phương, ta lấy căn bậc hai của thể tích hình lập phương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cạnh hình lập phương được tính bằng căn bậc hai của thể tích hình lập phương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Công thức tính cạnh hình lập phương là căn bậc hai của thể tích hình lập phương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49427 sec| 2247.516 kb