Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

Có bốn loại cờ hiệu: màu vàng, màu xanh, màu đỏ hoặc màu trắng. Ba lá cờ hiệu được treo vào một cột cờ, một ở đỉnh, một ở thân và một ở chân của cột cờ. Các cách treo cờ khác nhau tạo các hiệu lệnh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu hiệu lệnh khác nhau?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23366 sec| 2036.797 kb