Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hưng

Có bao nhiêu số nguyên dương trong các số sau -15 ,128,0 ,-21, 44 ,70
Xin chào tất cả! Mình đang mắc kẹt với một vấn đề khó nhằn. Mình mong được nghe lời khuyên từ các Bạn. Ai có thể giúp một tay?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tìm số nguyên dương trong các số đã cho, ta chỉ cần xem xét từng số một và kiểm tra xem số đó có lớn hơn 0 hay không.

Cách giải:
1. Kiểm tra số -15: Không là số dương
2. Kiểm tra số 128: Là số dương
3. Kiểm tra số 0: Không là số dương
4. Kiểm tra số -21: Không là số dương
5. Kiểm tra số 44: Là số dương
6. Kiểm tra số 70: Là số dương

Số nguyên dương trong các số đã cho là 128, 44 và 70.

Câu trả lời: Có 3 số nguyên dương trong các số sau: -15, 128, 0, -21, 44, 70.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Có 2 số nguyên dương trong các số trên: 128, 70

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Có 4 số nguyên dương trong các số trên: 128, 0, 44, 70

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48245 sec| 2248.266 kb