Lớp 3
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
User Google

có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi ?
Mọi người ơi, mình cảm thấy loay hoay quá, không biết phải làm sao. Ai có thể chỉ dẫn mình cách giải quyết không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng phương pháp làm tương tự và phép cộng.

Phương pháp 1:
- Mỗi bạn mua 3 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ, tổng số viên bi mỗi bạn mua là 3 + 4 = 7 viên.
- Với 8 bạn nhỏ, tổng số viên bi mua là 8 × 7 = 56 viên.

Phương pháp 2:
- Có 8 bạn nhỏ.
- Mỗi bạn mua 3 viên bi xanh, tổng số viên bi xanh là 8 × 3 = 24 viên.
- Mỗi bạn mua 4 viên bi đỏ, tổng số viên bi đỏ là 8 × 4 = 32 viên.
- Tổng số viên bi mà 8 bạn mua là 24 + 32 = 56 viên.

Vậy, số viên bi mà 8 bạn nhỏ đã mua là 56 viên.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Theo công thức số học, số viên bi mà 8 bạn nhỏ mua là 8 x (3 + 4) = 8 x 7 = 56 viên bi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tổng số viên bi mà 8 bạn nhỏ mua là (3 x 8 x 2) + (4 x 8) = 48+32 = 80 viên bi.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

tổng số viên bi màu xanh của các bạn là: 8x3=24 tổng số viên đỏ của các bạn là: 8x4=32 8 bạn mua tất cả số viên bi là : 24+32=56 đáp số 56

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 0Trả lời.

Mỗi bạn mua được số viên bi xanh và bi đỏ là:
3 + 4 = 7 (viên bi)
8 bạn mua tất cả số viên bi là:
8 x 7 = 56 (viên bi)
Đáp số: 56 viên bi
Cho mk câu trả lời hay nhất nha

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45441 sec| 2248.453 kb