Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Việt

có 2 vòi nước cùng chảy vào 1 bể không chứa nước . Nếu vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 3 giờ sẽ đầy bể . Nếu vòi thứ 2 chảy riêng thì sau 4 giờ thì đầy bể. Hỏi cả 2 vòi cùng chảy thì sau bao lâu sẽ đầy bể ?
Xin chào mọi người, mình mới tham gia và đang cần sự giúp đỡ để giải đáp một câu hỏi. Có ai có thể dành chút thời gian không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta gọi V là dung tích của bể và x là tỷ lệ lượng nước chảy vào bể trong 1 giờ của vòi thứ nhất, y là tỷ lệ lượng nước chảy vào bể trong 1 giờ của vòi thứ 2.
Theo đề bài, sau 3 giờ, vòi thứ nhất làm đầy được bể, nên ta có phương trình:
3x = V ---- (1)
Sau 4 giờ, vòi thứ 2 làm đầy được bể, nên ta có phương trình:
4y = V ---- (2)
Để tính được thời gian cần để cả 2 vòi chảy đầy bể, ta sẽ sử dụng đại lượng công việc.
Công việc của mỗi vòi tính theo thời gian là lượng nước đã chảy vào bể.
Công việc của vòi thứ nhất là: 3xt
Công việc của vòi thứ hai là: 4yt
Vì cả hai vòi cùng chảy nên công việc cần tính là: (3 + 4)t
Công việc cần bằng công việc của cả hai vòi khi chảy riêng lẻ, ta có phương trình:
(3 + 4)t = 3x + 4y ---- (3)
Thay x và y từ (1) và (2) vào (3), ta có:
(3 + 4)t = (3)(3) + (4)(4)
= 9 + 16
= 25
Ở đây, ta thấy rằng 3 và 4 là hai số nguyên tố cùng nhau, nên ta có thể tìm nghiệm nguyên tố duy nhất cho phương trình trên.
Từ (3), ta giải được t = 5.
Vậy câu trả lời cho câu hỏi là: Cả hai vòi cùng chảy thì sau 5 giờ bể sẽ đầy.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Áp dụng vào bài toán này, ta có: T = (1 / (1/3 + 1/4)) * (1/3 + 1/4) ≈ 1.714 giờ

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trong đó T là thời gian để bể đầy, V là thể tích bể, A là tổng hiệu suất của hai vòi, A1 là hiệu suất của vòi thứ nhất, A2 là hiệu suất của vòi thứ hai

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Với công thức tổng quát, ta có: T = (V / A) * (1/A1 + 1/A2)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Giả sử vòi thứ nhất trong 1h có thể đổ vào bể 1/3 thể tích bể, vòi thứ hai trong 1h có thể đổ vào bể 1/4 thể tích bể

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52169 sec| 2257.578 kb