Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Giang

Có 10 công nhân làm trong 10 ngày đóng được 10 cái tủ. Hỏi có 30 công nhân trong 20 ngày đóng được bao nhiêu cái tủ cùng loại ?( Biết năng suất mỗi người như nhau )  
Chào các Bạn, mình đang gặp một chút vấn đề và thực sự cần sự trợ giúp của mọi người. Bạn nào biết cách giải quyết không, có thể chỉ giúp mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Sử dụng quy tắc tỉ lệ, ta có thể giải bài toán bằng cách tạo ra một sự so sánh giữa số công nhân và số tủ đóng được.

Theo đề bài, 10 công nhân trong 10 ngày đóng được 10 tủ. Từ đó, ta có tỷ lệ sau: 10 công nhân : 10 tủ = 1 công nhân : 1 tủ.

Gọi số tủ mà 30 công nhân đóng được trong 20 ngày là x.
Theo quy tắc tỉ lệ, ta có: 30 công nhân : x tủ = 1 công nhân : 1 tủ.

Ứng dụng quy tắc tỉ lệ vào bài toán, ta có phương trình sau:
10 công nhân : 10 tủ = 30 công nhân : x tủ

Simplifying the equation, we get:
1 công nhân : 1 tủ = 3 công nhân : x tủ

Do đó, số tủ mà 30 công nhân đóng được trong 20 ngày là 3.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

We can set up a proportion to solve the problem: 10 cabs / 10 days = X cabs / 20 days. Cross-multiplying, we have 10 * 20 = 10 * X, which simplifies to X = 20. Therefore, in 20 days, 30 workers can complete 20 cabinets.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Since the rate of work is the same for each worker, the total number of cabinets is directly proportional to the number of workers and the number of days. Using the formula: (number of workers 1 * number of days 1) / (number of workers 2) = (number of days 2), we can calculate the number of cabinets as (10 * 10) / (30) = 33.33 cabinets (approximately).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The rate of work is 1 cabinet per day for each worker. Therefore, in 20 days, 30 workers can complete 30 * 20 = 600 cabinets.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46424 sec| 2249.25 kb