Lớp 6
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Đạt

Chuyển sang dạng quá khứ đơn: 1 . visit ->  ................. 2 . play -> .................. 3 . live -> .................. 4 . go -> ....................... 5 . do -> .......................... Chú ý có một số câu bất quy tắc.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đối với động từ nguyên mẫu kết thúc bằng "e": loại bỏ "e" và thêm "d" vào cuối từ. Ví dụ: live -> lived
- Đối với động từ nguyên mẫu chỉ có một âm tiết và kết thúc bằng một phụ âm hậu: nhân đôi phụ âm đó và thêm "ed" vào cuối từ. Ví dụ: visit -> visited
- Đối với những trường hợp còn lại, thêm "ed" vào cuối từ. Ví dụ: play -> played

Câu trả lời:
1. visited
2. played
3. lived
4. went
5. did

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26353 sec| 2209.508 kb