Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

Chuyển các câu sau sang câu gián tiếp : 1. " Where do you live ? " He said 2. She asked me " Do you go to school by bike ? " 3. Lan asked Nga " Will you buy it tomorrow ? " 4. He asked me " Why are you doing this ? " 5. She asked to me " You should practive speaking English "

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24911 sec| 2272.797 kb