Lớp 9
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Long

Chứng minh đẳng thức sau : 1 - 2cos2x / sin2xcos2x = tan2x - cot2x Các bạn giải gấp cho mình bài này nha mình đang cần rất gấp bạn nào giải đúng mình tick cho
Xin chào mọi người, mình mới tham gia và đang cần sự giúp đỡ để giải đáp một câu hỏi. Có ai có thể dành chút thời gian không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để chứng minh đẳng thức 1 - 2cos2x / sin2xcos2x = tan2x - cot2x, ta có thể sử dụng phương pháp thay đổi các biểu thức bên vế và kéo gọn đẳng thức.

Phương pháp giải:

1. Bắt đầu từ biểu thức trái (LHS) và thay đổi các trị số trên mẫu bằng cách sử dụng các công thức biến đổi:

LHS = 1 - 2cos2x / sin2xcos2x
= sin2x / sin2xcos2x - 2cos2x / sin2xcos2x
= (sin2x - 2cos2x) / sin2xcos2x

2. Rút gọn biểu thức bên trên phía LHS:

LHS = (sin2x - 2cos2x) / sin2xcos2x
= (2sinxcosx - 2cos2x) / sin2xcos2x
= 2(cosx - cos2x) / sin2xcos2x
= 2cosx(1 - cosx) / sin2xcos2x
= 2cosxsinx(1 - cosx) / sin2xcos2x
= 2sinx(1 - cosx) / sin2xcosxcosx
= 2sinx/sinx * (1 - cosx) / sinxcosx
= 2(1 - cosx) / sinx * 1/cosx
= 2(1 - cosx) / sinx * cosx/cosx
= 2(1 - cosx) / sinx * cosx / cosx
= 2(1 - cosx) / sinx * cotx

3. Tiếp tục rút gọn:

LHS = 2(1 - cosx) / sinx * cotx
= 2(sin^2x - cosx) / sinx * cotx
= 2sin^2x/sinx * cotx - 2cosx/sinx * cotx
= 2sinx * cotx - 2cosx * cotx
= 2sinx * cotx - 2cotx * cosx
= tanx * 2 - cotx * 2
= tan2x - cot2x

Vậy, ta đã chứng minh được đẳng thức 1 - 2cos2x / sin2xcos2x = tan2x - cot2x.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Ta cũng có thể chứng minh đẳng thức bằng cách biến đổi trực tiếp từ cạnh trái sang cạnh phải và ngược lại. Tiến hành biến đổi từ cạnh trái, ta có:
- Khai triển phân số đầu theo công thức: a^2 - b^2 = (a + b)(a - b), ta có:
1 - 2cos^2(x) / sin(2x)cos(2x)
= (1 - 2cos^2(x))/(sin(2x)cos(2x))
= -2(cos^2(x) - 1)/(2sin(x)cos(x)cos(2x))
= -2(sin^2(x))/(sin(x)cos(x)cos(2x))
= -2sin(x)/(cos(x)cos(2x))
= -sin(x)/(cos(x)cos(2x)) * 2
= -sin(x)/cos(x) * 1/cos(2x)
= -tan(x)/cos(2x)
= tan(x)/(-cos(2x))
= tan(x)/(-cos^2(x) + sin^2(x) - 2sin^2(x))
= tan(x)/(1 - sin^2(x)) - tan(x)sin^2(x)
= tan(x)/cos^2(x) - tan(x)sin^2(x)
= tan(x)/(1/(sec^2(x))) - tan(x)sin^2(x)
= sec^2(x)/tan(x) - tan(x)sin^2(x)
= 1/(cos^2(x) - sin^2(x)) - tan(x)sin^2(x)
= 1/(cos(2x)) - tan(x)sin^2(x)
= 1/(-2sin(x)cos(x)) - tan(x)sin^2(x)
= -1/(2sin(x)cos(x)) - tan(x)sin^2(x)
= -cot(x)/2 - tan(x)sin^2(x)
=> Chứng minh câu đẳng thức cho cạnh phải của đẳng thức (1)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Tiếp theo, ta xét cạnh phải của đẳng thức:
- Phân số đó có được bằng cách sử dụng công thức biến đổi tan^2(x) = 1/cos^2(x) - 1 và cot^2(x) = 1/tan^2(x), ta có:
tan^2(x) - cot^2(x)
= (1/cos^2(x) - 1) - (1/(1/cos^2(x)) - 1)
= 1/cos^2(x) - 1 - cos^2(x) + 1
= 1/cos^2(x) - cos^2(x)
= (1 - cos^2(x))/cos^2(x)
= sin^2(x)/cos^2(x)
= sin^2(x)/(1 - sin^2(x))
= sin^2(x)/sin^2(90° - x)
= sin^2(x)/sin(90° - x)sin(90° + x)
= sin(x)/(sin(90° - x)cos(90° + x))
= sin(x)/(cos(x)cos(90° + x))
= sin(x)/(cos(x)sin(x))
= 1 / cos(x)
=> Chứng minh câu đẳng thức cho cạnh phải của đẳng thức (1)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để chứng minh đẳng thức trên, ta sẽ chuyển toàn bộ thành phần của cả hai vế về dạng 'sin' và 'cos' trước. Bắt đầu từ cạnh trái của đẳng thức, ta có:
- Phân số đầu có được bằng cách sử dụng công thức biến đổi 2sin^2(x) = 1 - cos(2x), ta có:
1 - 2cos^2(x) / sin(2x)cos(2x)
= (2sin^2(x) - 2cos^2(x)) / sin(2x)cos(2x)
= 2(sin^2(x) - cos^2(x)) / sin(2x)cos(2x)
= 2(-cos^2(x) + sin^2(x)) / sin(2x)cos(2x)
= 2sin^2(x) / sin(2x)cos(2x) - 2cos^2(x) / sin(2x)cos(2x)
= 2sin^2(x) / 2sin(x)cos(x)cos(2x) - 2cos^2(x) / 2sin(x)cos(x)cos(2x)
= sin(x) / cos(x) - cos(2x) / sin(2x)
= tan(x) - cot(2x)
=> Chứng minh câu đẳng thức cho cạnh trái của đẳng thức (1)

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27788 sec| 2233.914 kb