Lớp 7
40điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Dương VIP

chùm sáng song song gồm các tia sáng ....trên đường truyền của chúng .giúp mik trả lời câu này với mik cho 40 điểm
Hey, cộng đồng tuyệt vời này ơi! Mình cần một ít hỗ trợ từ mọi người với câu hỏi này. Người nào đó có thể tham gia và giúp đỡ mình chứ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp giải sau:

1. Xác định đặc điểm của chùm sáng song song:
- Chùm sáng song song gồm các tia sáng có hướng lan truyền tương đồng.
- Tần số và bước sóng của các tia sáng trong chùm giống nhau.
- Các tia sáng trong chùm không giao nhau và không biến đổi hướng.

2. Xác định giao điểm giữa các tia sáng trên đường truyền chùm sáng song song:
- Vì các tia sáng trong chùm sáng song song không giao nhau, nên không có giao điểm giữa chúng trên đường truyền.

3. Câu trả lời cho câu hỏi trên:
- Không có giao điểm giữa các tia sáng trên đường truyền chùm sáng song song.

Tuy nhiên, để đạt được điểm tối đa 40, bạn có thể bổ sung câu trả lời bằng việc nêu rõ đặc điểm của chùm sáng song song và kết quả không có giao điểm giữa các tia sáng trên đường truyền.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Chùm sáng song song gồm các tia sáng có đặc điểm là tất cả các tia sáng đều có cùng hướng và không giao nhau khi truyền qua các vật cản.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Chùm sáng song song gồm các tia sáng có hướng di chuyển và khoảng cách giữa chúng không thay đổi khi đi qua các vật cản trên đường truyền.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Chùm sáng song song gồm các tia sáng có cùng gốc xuất phát và đi qua các vật cản mà không giao nhau trên đường truyền của chúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Câu trả lời là: Chùm sáng song song gồm các tia sáng KHÔNG GIAO NHAU trên đường truyền của chúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43371 sec| 2252.164 kb