Lớp 2
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Đức

Chọn từ có vần oa ,oe , uê , ươ ,uy
Bạn nào có kinh nghiệm về chủ đề này không? Mình mong nhận được sự giúp đỡ từ Mọi người. Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
- Đọc lại câu hỏi và tìm hiểu ý nghĩa của các vần oa, oe, uê, ươ, uy.
- Liệt kê các từ có vần oa, oe, uê, ươ, uy.
- Tìm trong từ điển hoặc sách giáo trình để tìm thêm các từ nếu cần thiết.

Câu trả lời:
Các từ có vần oa: hoa, boa, toa, chóa, xoan...
Các từ có vần oe: toè, boe,...
Các từ có vần uê: huê, luê, về, quê...
Các từ có vần ươ: ngươi, mươi, tươi...
Các từ có vần uy: uy, khuynh, chuyên, quyến, quyền...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Ngữ văn Lớp 2
Câu hỏi Lớp 2

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.44021 sec| 2247.422 kb