Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Đức

Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa: A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh D. Cả 3 đáp án đều sai
Mình cần một chút hỗ trợ từ cộng đồng ở đây. Câu hỏi của mình có lẽ khá đặc biệt, nhưng hy vọng ai đó có thể giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm câu hỏi này là phân tích từng đáp án và kiểm tra tính đúng/sai của từng phát biểu.

1. Đáp án A: "Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu." Đây là một phát biểu chính xác về hình cắt một nửa, vì hình cắt một nửa thường được biểu diễn bằng cách ghép một nửa vật thể với một nửa hình chiếu của nó.

2. Đáp án B: "Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng." Đây cũng là một phát biểu chính xác, vì hình cắt một nửa thường được sử dụng để biểu diễn vật thể có tính chất đối xứng.

3. Đáp án C: "Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh." Đây là một phát biểu sai, vì đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa thường được vẽ bằng nét gạch đứt, không phải là nét gạch chấm mảnh.

Dựa vào phân tích trên, ta có câu trả lời cho câu hỏi là: Đáp án C "Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh" sai.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phát biểu D là sai. Cả ba đáp án A, B và C đều có điểm đúng. Hình cắt một nửa thể hiện việc chia đối tượng thành hai phần bằng một mặt phẳng, trong đó một nửa gồm cả hình cắt và hình chiếu, được biểu diễn trên hình biểu diễn. Nó cũng có thể được sử dụng để biểu diễn vật thể đối xứng. Đường phân cách trên hình biểu diễn thường được vẽ bằng nét gạch chấm tròn mảnh.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phát biểu C là sai. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa thường được vẽ bằng nét gạch chấm tròn mảnh. Đây là một kỹ thuật đặc biệt nhằm chỉ ra rõ ràng đường phân cách giữa hai nửa hình.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Phát biểu B là sai. Hình cắt một nửa không chỉ dùng để biểu diễn vật thể đối xứng mà còn có thể biểu diễn vật thể không đối xứng. Ví dụ, khi cắt một quả táo thành hai nửa bằng mặt phẳng chứa trục đứng, hai nửa táo không có tính đối xứng với nhau.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Công nghệ Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.26128 sec| 2230.648 kb