Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Rey

Chọn đáp án nè :3
I\'m _______you all the way in this matter, I\'ll support you to the very end
A. In back of
B. On your behalf
C. In front of
D. Side by side
Chọn cũng kèm giải thích nha ^^

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải quyết câu hỏi này, ta cần hiểu ý nghĩa của các cụm từ trong các đáp án để chọn được đáp án đúng.

A. In back of: nghĩa là sau lưng, phía sau ai đó.
B. On your behalf: nghĩa là thay mặt bạn, đại diện cho bạn.
C. In front of: nghĩa là phía trước, trước mặt ai đó.
D. Side by side: nghĩa là bên cạnh, cùng nhau.

Từ câu trả lời đúng, ta có thể suy ra người nói sẽ ủng hộ và ở bên cạnh người khác trên một vấn đề. Vì vậy, đáp án đúng là D. Side by side.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

I'm in back of you all the way in this matter, I'll support you to the very end. This means that I will be behind you, supporting you and having your back in this situation.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

I'm side by side with you all the way in this matter, I'll support you to the very end. This means that I will stand beside you and be there for you throughout this situation, offering my help and encouragement.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

I'm in front of you all the way in this matter, I'll support you to the very end. This means that I will take the lead and guide you through this situation, providing assistance and encouragement.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

I'm on your behalf all the way in this matter, I'll support you to the very end. This means that I will act or speak for you in this situation, representing your interests and supporting your decisions.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47836 sec| 2260.297 kb