Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Giang

Chọn đáp án đúng. My birthday is on the .................. of October. A. Thursday B. two C. ten D. fifth
Uh oh, mình đang rối bời với một câu hỏi khó đây. Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta cần biết thứ tự của các ngày trong tháng 10.

Giải theo cách 1:
- Ta biết rằng October có 31 ngày, vì vậy ngày sinh nhật của tôi là ngày từ 1 đến 31.
- Câu hỏi yêu cầu chọn đáp án cho ngày, vì vậy đáp án B và C là sai vì nó không phải là một ngày trong tháng 10.
- Đáp án A là sai vì không có kết hợp giữa thứ tự và ngày trong câu hỏi.
- Vậy đáp án đúng là D.

Giải theo cách 2:
- Ta biết ngày sinh nhật của tôi rơi vào ngày thứ 5.
- Vì vậy đáp án đúng là A.

Câu trả lời: Đáp án đúng là D hoặc A, tùy thuộc vào cách giải của người giải.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22693 sec| 2221.602 kb